Решавање задатака и Религија у Јужном Судану

Решавање проблема се састоји од употребе генеричке или ad hoc методе, на правилан начин, за проналажење решења задатака. Неке од развијених техника за решавање проблема користе се и у вештачкој интелигенцији, рачунарској науци, инжењерству, математици, медицини, итд  су у вези са менталним техникама решавања проблема проучаваним у психологији.

Садржај 1 Дефиниција 1.1 Психологија 1.2 Клиничка психологија  1.3  Когнитивне науке 1.4 Рачунарство и алгоритми 1.5 Инжењерство 2 Когнитивне науке: Две школе 2.1 Европа 2.2  Северна Америка 3 Карактеристике комплексних проблема 4 Стратегије решавања задатака 5 Методологије за решавање проблема 6 Заједничке препреке за решавање задатака 6.1 Потврда пристрасности 6.2 Ментални скуп 6.3 Функционална неучвршћеност 6.4 Непотребна ограничења 6.5 Небитна информација 7 Види још 8 Референце

Дефиниција

Термин решавање проблема се користи у многим дисциплинама, понекад из различитих перспектива и са различитом терминологијом. На пример, то је ментални процес у психологији и компјутерски процес у компјутерској науци.  Проблеми се могу сврстати у две различите врсте (лоше дефинисани и добро дефинисани) од којих треба да буду одговарајућа решења. Лоше дефинисани проблеми су они који немају јасне циљеве, путање решења, или очекивано решење. Добро дефинисани проблеми имају специфичне циљеве, јасно дефинисане путање решења,  и очекују јасна решења. Ови проблеми такође омогућавају више почетног планирања него лоше дефинисани проблеми.  Да би били у стању да реше проблеме, понекад подразумева да се баве прагматиком (логиком) и семантиком (тумачењем проблема). Способност да се разуме шта је циљ тог проблема и која су правила која би могла да се примене представљају кључ за решавање проблема. Понекад проблем захтева мало апстрактно размишљање и долази као креативно решење. Психологија

У психологији, решавање проблема се односи на стање жеље за постизањем дефинисаног "циља" из садашњег стања које се не креће директно ка циљу, далеко је од тога, или је потребно много сложеније логике за проналажење недостатка описа стања корака ка циљу. У психологији, решавање проблема је завршни део ширег процеса који укључује налажење и обликовање проблема.

Посматрано као најсложенији од свих интелектуалних функција, решавање проблема је дефинисана као когнитивни процес вишег реда који захтева модулацију и контролу више рутинских или основних вештина. Решавање проблема има два главна домена: математичко решавање проблема и лично решавање проблема где је, у другом, наишао на неке проблеме или препреке. Даље решавање проблема се јавља када се креће од датог стања до жељеног циља стања које је потребно за било који живи организам или систем вештачке интелигенције.

Док решавање проблема прати сам почетак људске еволуције и нарочито историју математике, природу  процеса и метода људског решавања проблема студирали су психолози последњих сто година. Методе студирања решавања проблема укључују интроспекцију, Бихевиоризам, симулацију, моделирање рачунара и експеримент. Социјални психолози су недавно направили разлику између независног и међу-зависног решавања проблема. Клиничка психологија 

Једноставни лабораторијски-засновани задаци могу бити корисни за решавање, међутим, они обично изостављају комплексност и

Религија у Јужном Судану и Решавање задатака

Слобода вероисповести у Јужном Судану је загарантована Уставом. Становништво исповеда три различите религије — хришћанство, анимизам и ислам. Пре проглашења независности Јужни Судан је водио дуги грађански рат са северним Суданом, који је једним делом био последица верских разлика.

Садржај 1 Састав 2 Хришћанство 3 Анимизам 4 Ислам 5 Види још 6 Референце 7 Спољашње везе

Састав Религијска структура

Најзаступљенија конфесија у Јужном Судану је хришћанство, које исповеда око 60% становништва, следи анимизам са приближно 33% и ислам око 6 процената. Хришћанство Главни чланак: Хришћанство у Јужном Судану

Хришћанство у Јужном Судану представљено је са неколико црквених заједница од којих су шест чланице Већа цркава Новог Судана. У овој земљи живи око 6,5 милиона хришћана, што је око 60,5 % од укупног броја становника. Највише је католика, па следе англиканци и протестанти. Највећа концентрација хришћана је у јужним и југозападним деловима земље и на крајњем северу и североистоку. У Јужном Судану постоји осам признатих цркава: Римокатоличка, Епископална, Афричка сувоземска, Презветеријанска, Пентакостална, Унутрашња, Коптска православна и Етиопска православна Анимизам Главни чланак: Анимизам у Јужном Судану

Анимизам, спиритуализам и традиционална веровања у Јужном Судану карактеристична су за источне делове земље. Највише припадника овиг уверења живи у вилајетима Источна Екваторија, Џонглеј и Горњи Нил. У централном делу око мочваре Суд је друга највећа концетрација анимиста док су на западу земље у Западном Бахр ел Газалу измешана традиционална веровања са хришћанством. Број анимиста у Јужном Судану износи око 3.500.000, што је једна трећина укупне популације, тачније 32,90 процената. Ислам Види још Портал Јужни Судан Становништво Јужног Судана Хришћанство Анимизам Спиритуализам
759/1004 756 757 758 760 761 762 keramik